E.Mi. vino Emilie Blahůšková


Bez kvalitních hroznů není špičkové víno

Vinařství E.Mi. vino vlastní jen malou vinici v Novém Šaldorfě. Většinu hroznů pro výrobu vín nakupuje. To je výhodné hned z několika důvodů. Vinařství může pružně reagovat na zájem svých zákazníků ohledně odrůdové skladby, hrozny odebírá pouze z osvědčených viničních tratí ze Znojemské vinařské podoblasti. V průběhu roku je v kontaktu s vinohradníky a upřesňují se požadavky na hrozny, které na podzim budou sloužit k výrobě vína. Pro výrobu jsou vybírány pouze ty nejkvalitnější hrozny, protože bez nich není špičkového vína. Ne každá viniční trať je ideální pro určitou odrůdu vína. „Je zajímavé porovnat vína stejné odrůdy, stejných klonů, uzrálá ve stejném roce ale na různých stanovištích. Dlouhodobě jsme sledovali vliv lokality na kvalitu vína a nyní víme, z které viniční trati chceme danou odrůdu, aby bylo výsledné víno co nejlepší,“ uvedla sklemistrová E.Mi. vino Emilie Blahůšková.

Vinařství E.Mi vino nejčastěji odebírá hrozny z níže uvedených vinic:

Viniční trať Dívčí hora, Chvalovice

Tato viniční trať leží v katastru obce Chvalovice. Nachází se po výjezdu z Chvalovic nalevo od státní silnice a táhne se směrem k Šatovu až k železniční trati. Celková rozloha vinic na jižním svahu je 136 hektarů, nadmořská výška se pohybuje od 240 do 260 m n.m., průměrná teplota je 9,2°C. Z půdního pohledu jde o vápenné spraše na pískách, které jsou mírně zásadité.

Viniční trať Dolina, Vrbovec – Ječmeniště

Tato viniční trať se nachází v k.ú. Ječmeniště na jižním svahu s jižní expozicí. Její plocha je 35 hektarů, větší část je osázena vinohrady. Hlinitopísčitá slabě alkalická půda má malý podíl štěrku. Průměrná roční teplota je 9,1°C

Viniční trať U sv. Urbana, Vrbovec

Viniční trať se nachází východně od silnice z Chvalovic do Znojma po sochu sv. Urbana. Převažující expozice je jižní, nadmořská výška se pohybuje od 235 do 250 m n.m. Celková rozloha vinice je 45 hektarů, průměrná roční teplota je 9,1°C. Z pedologického pohledu se jedná o štěrkopískovou terasu s mělkou spraší s mírně zásaditou reakcí.

Viniční trať U sklepů, Dyjákovičky

Vinice se nacházejí východně a severně od dyjákovičských sklepů. Plocha tratě je 42 hektarů, využita je jen menší část, nadmořská výška od 232 do 262 m n.m. Převažující expozice je východní až severovýchodní. Půda je hlinitá, mírně zásaditá s menším podílem skeletu. Průměrná roční teplota je 8,9°C.

Viniční trať Načeratický kopec, Znojmo-Oblekovice

Vinice obklopuje prstencově spodní část Načeratického kopce. Velmi rozmanitá je expozice vinohradů, které se nacházejí od východní expozice přes jih až k západu. Nadmořská výška je od 236 do 280 m n.m., výměra je 126 hektarů – z této plochy je využita jen menší část. Půda je písčito-hlinitá, mírně až středně štěrkovitá, mírně kyselá. Průměrná roční teplota je 8,81C.

Viniční trať Kraví hora, Znojmo-Konice

Podle mínění mnohých odborníků se jedná o jednu z nejlepších tratí Znojemské vinařské podoblasti. Nachází se na posledních výběžcích Českého masívu mezi Znojmem Sedlešovicemi a Konicemi a má plochu 67 hektarů. Pískové usazeniny doplňují valouny z křemene – je to pozůstatek doby před mnoha miliony let, kdy se v této oblasti vlévala řeka Dyje do pravěkého moře. Půda je neutrální. Nadmořská výška se pohybuje mezi 260 a 338 m n.m., průměrná roční teplota je 9,1°C.

Viniční trať Pod lesem, Znojmo-Popice

Viniční trať se nachází západně od silnice mezi městskýni čtvrtěmi Znojma Popicemi a Konicemi. Nadmořská výška se pohybuje od 300 do 330 m n.m. Převažující expojice je jižní a jihovýchodní, celková výměra je 31 hektarů. Hlinitopísčitá, středně štěrkovitá půda má původ ve zvětralině na žulách Dyjského masívu. Průměrná teplota je 8,9°C.